Phó Gia

Tên Trung: 付嘉
Biography of

Phó Gia

Diễn Viên Phó Gia. Sinh Tại Vân Nam . Tốt Nghiệp Học Viện Hí Kịch TRung Ương. Chiều cao 182cm. Trọng lượng cơ thể 70kg. Phim Tham Gia; Trạch thiên Ký vai Dư Nhân, Bạn Trai vi diệu của tôi, Đường Thi Tam Bách Án

See all bio
Date of Birth:
5 tháng 2 năm 1990
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc