Phương Sổ Chân

Tên Trung: 方数真
Biography of

Phương Sổ Chân

Diễn VIên Phương Sổ Chân. Tên Khác ; Phương Nghiên tâm, Betty, Viola Fong. Nơi sinh Đài Bắc, Đài Loan. Nhóm máu Loại O .Chiều cao 165cm. Trọng lượng cơ thể 43kg. Phim tham gia : lưu hải đấu kim thiền , thần toán lưu bá ôn, thổ địa công thổ địa bà

See all bio
Date of Birth:
17 tháng 1 năm 1993
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Đài Loan