Tạ TƯờng Nhã

Tên Trung : 谢翔雅
Biography of

Tạ TƯờng Nhã

Tên anh : Sylvia Hsieh. Sinh tại : Đài Loan Đài Bắc. Khoa Khiêu vũ, Trường Nghệ thuật Biểu diễn, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan. nữ nghệ sĩ Đài Loan , đã trình diễn buổi ra mắt "The Way of Living for Love ". Phim tham gia ; TÌnh yêu trắng, Anh thích em, em biết không?, Cô gái tâm linh

See all bio
Date of Birth:
30 tháng 3 năm 1990
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Đài Loan

Chiếu Ngày 13/ 3/2019