Tần Sam

Tên Trung : 秦杉
Biography of

Tần Sam

Diễn Viên Tần Sam . Nghề nghiệp Diễn viên, ca sĩ Trường đại học Đại học truyền thông trung quốc. Phim tham gia: Thục sơn chiến kỷ đạp hỏa hành ca, quốc bảo cơ lữ

See all bio
Date of Birth:
27 tháng 7 năm 90
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc