Tào Hi Văn

Tên Trung: 曹曦文
Biography of

Tào Hi Văn

Diễn Viên Tào Hi Văn, Sinh tại Kim Hoa , tỉnh Chiết Giang . , Tốt nghiệp Học viện Kịch nghệ Trung ương. Nhóm máu Loại O. Chiều cao 164cm. Phim Tham Gia: Phượng Dịch vai Trịnh THục QUân, Như ý truyện vai Trần Uyển Nhân

See all bio
Date of Birth:
16 tháng 11 năm 1983
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc