Thang Mộng Giai

Tên Trung : 汤梦佳
Biography of

Thang Mộng Giai

Diễn Viên Thang Mộng Giai. Nơi sinh Quận Hồng Khẩu, Thượng Hải. Nhóm máu Loại A. Chiều cao 164cm. Trọng lượng cơ thể 44kg. Trường đại học Học viện sân khấu Thượng Hải. Phim Tham gia ; Chỉ Để Gặp bạn, xin chào ngày xưa ấy . Đại Vương Không Dễ Làm. TUyết Vực mê thành, Manh phi Giá Đáo

See all bio
Date of Birth:
15 tháng 7 năm 1994
Gender:
Nữ
Country:
TRung Quốc

Chiếu : 13 tháng 3 năm 2019