Thịnh Anh Hào

Tên Trung: 盛英豪
Biography of

Thịnh Anh Hào

Diễn Viên Thịnh Anh Hào. Trọng lượng: 70kg. Chiều cao: 183CM. Trọng lượng: 70kg . Nhóm máu: Loại B .Cao học: Viện thời trang Bắc Kinh. Phim Tham GIa; Y phi nan tù vai KỲ Lăng Tiêu, Hot girl yêu dấu. Thục Sơn Giáng ma truyện phần 2

See all bio
Gender:
Nam
Country:
TRung Quốc

Chiếu 5/11/2018