Thịnh Huệ Tử

Tên trung :
Biography of

Thịnh Huệ Tử

Diễn Viên " Thịnh Huệ Tử học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Là bạn cùng phòng của diễn viên Quan Hiểu Đồng. được đào tạo người mẫu tại Trường người mẫu chuyên nghiệp Bắc Kinh, trong thời gian đào tạo, cô đã tham gia cuộc thi Người mẫu và giành danh hiệu Top Ten Beautiful Girl. Phim tham gia : XUân hoa thu nguyệt

See all bio
Date of Birth:
Sinh : 1998
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Trung Quốc