Tôn Tố Mộng Tịch

Tên Trung: 孙溯梦汐
Biography of

Tôn Tố Mộng Tịch

Diễn Viên Tôn Tố Mộng Tịch. sinh tại Thành Đô năm 1998 và học tại Học viện Kịch nghệ Thượng Hải, Thành tích chính Vị trí thứ hai trong Học viện quốc gia về diễn xuất kịch. Phim Tham Gia : Vân TỊch Truyện vai LỤc La. Đại Chúa tể vai Ôn Thanh Toàn

See all bio
Date of Birth:
Năm 1998
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc