Tôn Tuyết Ninh

Tên Trung : 孙雪宁
Biography of

Tôn Tuyết Ninh

Diễn Viên Tôn Tuyết Ninh . Sinh tại : Đại Liên, Liêu Ninh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Chiều cao 168cm. Trọng lượng cơ thể 46kg. Nhóm máu Loại B. Phim tham gia : Khí linh phần 1 , phần 2 vai viêm thương trọng lê, bái kiến cung chủ đại nhân vai Lâm Vũ Thần, Thần Kiếm Khách Điếm

See all bio
Date of Birth:
16 tháng 8 năm 1993
Gender:
Nữ
Country:
TRung Quốc