Tống Dịch Tinh

Tên Trung : 宋奕星
Biography of

Tống Dịch Tinh

Diễn Viên Tống Dịch Tinh. Nơi sinh Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh. Trường đại học Học viện Sân khấu Trung ương. Chiều cao 167cm. Trọng lượng cơ thể 40kg. Phim Tham Gia ; Thịnh Đường Huyễn Dạ, Chào em Như HOa, Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, yêu em từ cái nhìn đầu tiên

See all bio
Date of Birth:
8 tháng 2 năm 1993
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc