Trần Đô Linh

Biography of

Trần Đô Linh

Diễn Viên Trần Đô Linh. Sinh Tại: Thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Nhóm máu Loại AB. Chiều cao : 167cm. Tốt nghiệp Đại học Hàng không vũ trụ Nam Kinh, một nữ diễn viên và người mẫu ở Trung Quốc đại lục. Phim 2018: Minh Hồng Truyện, Thất nguyệt và An Sinh. Phim Nổi bật; Tai Trái, Nhật ký suy luận, Cầu Hôn Đại Tác Chiến.

See all bio
Date of Birth:
Sinh Ngày: 18/10 /1993
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Trung Quốc