Trần Gia Văn

Tên Trung : 陈泇文
Biography of

Trần Gia Văn

Diễn Viên Trần Gia văn . Sinh tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang . Nhóm máu Loại B. Chiều cao 168cm. Trọng lượng cơ thể 49kg. Trường ngoại ngữ Hàng Châu . Phim tham gia : Thầm yêu quất sinh hoài nam, hành trình tìm kiếm kiếp trước, sa hải vai thẩm quỳnh

See all bio
Date of Birth:
3 tháng 1 năm 1995
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc