Trần Nhã Đình

Tên Trung: 陈雅婷
Biography of

Trần Nhã Đình

Diễn Viên Trần Nhã Đình. Tên nước ngoài JoJo Sinh tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Chiều cao 170cm. Trọng lượng cơ thể 46kg. Diễn Viên, Người mẫu. Phim Tham Gia; Vũ Động Càn Khôn vai Mộ Tâm Tình. Lục tiểu phụng và Hoa Mãn Lâu vai thượng Quan Phi yến.

See all bio
Date of Birth:
31 tháng 8 năm 1991
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu Tháng 10/2018