Trần Tiểu Vân

Tên Trung : 陈小纭
Biography of

Trần Tiểu Vân

Diễn Viên Trần Tiểu Vân . Nơi sinh Tỉnh Cát Lâm. Trọng lượng cơ thể 48kg. Chiều cao 167cm. Trường đại học Học viện Sân khấu Trung ương. Phim tham gia ; thanh xuân đấu, như ý truyện, Tình yêu dưới những vì sao

See all bio
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu 24/3/2019