Trần Vũ Tư

Tên trung : 陈雨锶
Biography of

Trần Vũ Tư

Diễn Viên Trần Vũ Tư. sinh tại tỉnh Phúc Kiến, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh biểu diễn chuyên nghiệp. Phim tham gia : Flash Girl , Vượt qua tương lai , Thợ săn thần tiên, ma thổi đèn long lĩnh mê quật

See all bio
Date of Birth:
30 tháng 6 năm 1996
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Trung Quốc