Triệu Chiêu Nghi

Tên trung : 赵昭仪
Biography of

Triệu Chiêu Nghi

Diễn Viên Triệu Chiêu Nghi . Năm 2018, tham gia chương trình đầu tiên của chương trình tạp kỹ dành cho sinh viên năm nhất của mango TV đã tổ chức " Anh em đừng gây rắc rối ". Phim tham gia : trời quang không thể ngờ vai hà hiểu tình, nhất dạ tân nương

See all bio
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Trung Quốc