Trịnh Hảo

Tên Trung: 郑好
Biography of

Trịnh Hảo

là một diễn viên người Trung Quốc đã học tại Học viện Kịch nghệ Trung ương. Sinh tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Nhóm máu Loại AB, Chiều cao 178CM ,Trọng lượng cơ thể 60KG. Tình yêu Biểu diễn, ca hát, trống. Phim tham Gia Thiên Khanh Ưng Liệp vai Nhị Tị Tử , Cửu Châu Hải thượng mục vân ký vai Mục Vân Sinh lúc nhỏ, Lục TRinh Truyền kỳ

See all bio
Date of Birth:
16 tháng 8 năm 1998
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc