Trịnh Thu Hoằng

Tên Trung : 郑湫泓
Biography of

Trịnh Thu Hoằng

Diễn Viên Ca sĩ Trịnh Thu Hoằng. Sinh tại ; Quận yết Tây, thành phố Yết Dương, QUảng Đông Trường đại học Học viện công nghệ Quảng Đông. Á quân 2011 " Happy Girl " Á hậu ca sĩ Quảng Châu 2011 "Happy Girl" Top 37 Phim tham Gia: Thiên kim Háo Sắc, 100 lý do của hoàng đế bệ hạ, ngôi nhà hạnh phục

See all bio
Date of Birth:
25 tháng 11 năm 1990
Gender:
Nữ
Country:
TRung Quốc