Trương Diệc trì

Tên trung: 张亦驰
Biography of

Trương Diệc trì

Diễn Viên Trương Diệc trì , sinh ra ở Bắc Kinh. Học viện Hý kịch Trung ương.Chiều cao 182cm, Trọng lượng cơ thể 75kg , Phim tham gia: Bi thương ngược dòng thành sông, yêu em là sự sắp xếp tốt nhất. Sứ Đồ hành giả 2

See all bio
Date of Birth:
7 tháng 1 năm 1991,
Gender:
Nam
Place of Birth:
Trung Quốc