Trương Lệ

Tên Trung: 张俪
Biography of

Trương Lệ

Diễn Viên Trương Lệ. Sinh tại Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, tốt nghiệp Học viện Sân khấu Trung ương. Nhóm máu Loại AB .Chiều cao 169cm. Trọng lượng cơ thể 48kg. Phim Tham Gia: Nhà Đầu Tư vàng, thượng cổ tình ca, Tiền đồ lớn lao

See all bio
Date of Birth:
8 tháng 6 năm 1984
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

năm 2019

Chiếu 6 tháng 3/2019