Trương Minh Ân

Tên Trung :张铭恩
Biography of

Trương Minh Ân

Diễn Viên Trương Minh Ân. sinh tại tỉnh Hắc Long Giang Anh tốt nghiệp lớp Đại học của Khoa Diễn xuất 2013 của Học viện Hý kịch Trung ương. Chiều cao 182cm .Trọng lượng cơ thể 70kg. Phim tham gia : Sa hải, chỉ vì gặp được em, yêu bạn trai chòm sao bắc đẩu, hà thần

See all bio
Date of Birth:
6 tháng 5 năm 1995
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu : 13 tháng 3 năm 2019

Chiếu Ngày 13/ 3/2019