Trương Nhã Mai

Biography of

Trương Nhã Mai

Diễn VIên Trương Nhã Mai. Tên tiếng Trung: 张雅玫. Sinh ra tại Thành Đô, Tứ Xuyên. Chiều cao 171cm. Học viện Kịch nghệ Trung ương. Trong năm 2011, cô đã giành được Hoa hậu Hoàn vũ Hoa hậu Hoàng gia . Phim Tham Gia; Quy Tắc Nhân Sinh, Nếu Paris không Hạnh Phúc, Hải Dương Chi Thành.

See all bio
Date of Birth:
Sinh Ngày: 3/4/1992
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc