TRương Nhã TRác

Biography of

TRương Nhã TRác

Diễn Viên TRương Nhã TRác. Chiều cao 172cm, Trọng lượng cơ thể 46 kg, Học viện Sân khấu Trung ương Phim tham gia : Hải đường kinh vũ yên vai long mạc họa, huyền môn đại sư vai TIểu Vũ, lực lượng đặc nhiệm

See all bio
Date of Birth:
19 tháng 7 năm 1995
Gender:
Nữ
Place of Birth:
trung quốc