Trương Quân Nhiên

Tên Trung: 张钧然
Biography of

Trương Quân Nhiên

Diễn VIên TRương Quân Nhiên. một diễn viên người Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Chiều cao 183cm, Trọng lượng cơ thể 70kg. Phim THam Gia : Hương mật tựa khói sương, Lộ Tòng Kim Dạ Bạch, Kỳ Tinh Ký

See all bio
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu tháng 10/2018