Trương Tư Phàm

Tên Trung: 张思帆
Biography of

Trương Tư Phàm

Diễn Viên Trương Tư Phàm. Tốt Nghiệp: Đại học Hồ Nam Chiều cao 183cm. Trọng lượng cơ thể 62kg. phim Tham Gia: Bạn gái tôi muốn lên trời, Nam Thần mạnh nhất, Vân Điên Chi Thượng

See all bio
Date of Birth:
18 tháng 11 năm 1992
Gender:
Nam
Country:
TRung Quốc