Từ Lộ

Tô Ngữ Ngưng Cửu Châu hải thượng Mục Vân Ký
Biography of

Từ Lộ

Diễn Viên Từ Lộ; Nơi sinh : Hồi Hột, Vùng tự trị Nội Mông. Nhóm máu: Loại O. Chiều cao: 166cm. Cân Nặng: 44kg. Tốt Nghiệp: Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Phim Tham Gia : 2018 :  Tả Mệnh Sư , Thanh Xuân Cực Tốc, Mặc Khách Hành. Phim Nổi Bật: Không Thể Không Yêu, Chỉ Vì Độc Thân, Ma Thổi Đèn Mộ Hoàng Bì Tử, Chân Hoàng Truyện, Hồng Lâu Mộng.

See all bio
Date of Birth:
Sinh Ngày 28 tháng 12 /1994
Gender:
Nữ
Place of Birth:
Trung Quốc

CHiếu 10/1/2019

CHiếu ngày 9/10/2018

Năm 2018

Chiếu ngày 27/6/2019

Chiếu Ngày 13/ 3/2019