Từ Mộc Thiển

Tên Trung: 徐沐婵
Biography of

Từ Mộc Thiển

Diễn Viên Từ Mộc THiển. Học viện Sân khấu Thượng Hải 2015. Phim Tham Gia Run Rẩy Đi A Bộ, Túy Linh Lung vai yên Thái Sảnh.

See all bio
Date of Birth:
04 tháng 7 năm 1998
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc