Từ Y Sở

Tên Trung :徐依所
Biography of

Từ Y Sở

Diễn Viên Từ Y Sở. ca sĩ nhạc pop. t sinh tại Tô Châu, tỉnh An Huy, Chiều cao 179cm. Trọng lượng cơ thể 65kg. Phim tham gia: Cự Thần CHiến Đội, VỊ thành niên

See all bio
Date of Birth:
2 tháng 10 năm 1995
Gender:
Nam
Place of Birth:
TRung Quốc