Tưởng Thấm Vân

Tên Trung:
Biography of

Tưởng Thấm Vân

Diễn Viên Tưởng Thấm Vân. sinh ra ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên. tốt nghiệp Khoa Biểu Diễn của Đại học Đồng tế ở Thượng Hải. Phim Tham Gia; Dạ Thiên Tử vai Đóa Ny, Tai Trái, Dành Dành Nở Hoa vai Dư Thiên Tình,Tiểu thời Đại vai ĐỒng Dao.

See all bio
Date of Birth:
22 tháng 3 năm 1991
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc