Tưởng Y Y

Tên Trung: 蒋依依
Biography of

Tưởng Y Y

Diễn Viên Tưởng Y Y. Sinh Tại: Triều Dương, Bắc Kinh. Nhóm máu Loại O. học tại Viện Âm nhạc Hiện đại Bắc Kinh. Phim Tham Gia; Thiên Khanh Ưng Liệp vai Tiểu Hồng Quả, , Na TRa Giáng Yêu Ký, Triều Ca, Sở Kiều Truyện vai Quyển Mao Đầu, Thiếu Nữ Toàn phong 2 vai Kim Mẫn CHâu.

See all bio
Date of Birth:
1 tháng 1 năm 2001
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc