Viên Lễ Lâm

Tên Trung :袁澧林
Biography of

Viên Lễ Lâm

Diễn Viên người mẫu Viên Lễ Lâm. sinht tại : hồng kong. Đại học Baptist Hồng Kông. Phim tham gia : Margaret và David , cô gái da trắng

See all bio
Date of Birth:
Ngày 25 tháng 10 năm 1993
Gender:
Nữ
Country:
TRung Quốc