Vương Du

Tên Trung :王嵛
Biography of

Vương Du

Diễn Viên Vương Du. sinh ra ở tỉnh Hắc Long Giang. học tại Đại học Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Xie Jin . Chiều cao 165cm, Trọng lượng cơ thể 44kg. Phim tham gia : Ôi hoàng đế bệ hạ của tôi, sở kiều truyện, trẻ như chúng ta

See all bio
Date of Birth:
2 tháng 6 năm 1994
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc