Vương Hạc Nhuận

Tên Trung: 王鹤润
Biography of

Vương Hạc Nhuận

Diễn Viên Vương Hạc Nhuận. sinh ra ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Học tại Đại học Truyền thông Trung Quốc. Chiều cao 167cm. Nghề nghiệp Diễn viên, biên đạo múa. phim tham gia: Như Ý Truyện, Phù Dao Hoàng Hậu, Lương Sinh liệu đôi ta có ngừng đau thương, Diên Hy Công Lược vai Chiêu Hoa Công Chúa, Diễm Cốt vai Tĩnh Thù

See all bio
Date of Birth:
8 tháng 10 năm 1994
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu ngày 27/6/2019

Chiếu Ngày 25/12/2018