Vương Tú Trúc

Tên Trung : 王秀竹
Biography of

Vương Tú Trúc

Diễn Viên Vương Tú Trúc . Sinh tại : Đại Liên, Liêu Ninh. tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Chiều cao 172cm. Phim tham gia : tình yêu từ biển cả vai cố nhan, trẻ như chúng ta, huyền môn đại sư vai đông hoàng phi phi, tam sinh tam thế

See all bio
Date of Birth:
10 tháng 6 năm 1993
Gender:
Nữ
Place of Birth:
TRung Quốc

Chiếu 24/3/2019