Yên Hử Gia

Tên trung: 焉栩嘉
Biography of

Yên Hử Gia

diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc và là thành viên của nhóm hát đơn nam Trung Quốc " R1SE. Yên Đài, Sơn Đông. Trường ngoại ngữ thứ hai quận Thâm Quyến. Phim tham gia: Hoàng đế bệ hạ của tôi, khuynh thế hoàng phi

See all bio
Date of Birth:
23 tháng 9 năm 2001
Gender:
Nam
Place of Birth:
Trung Quốc