Bạch dạ truy hung Phần 2

Tên TIếng Trung : 白夜追凶2

Tên TIếng Anh : Day and Night 2

Diễn VIên CHính : VƯơng Long CHinh vai Châu Tuần

Phan Việt MInh vai Quan Hồng Phong

Fist Air Date:
Chiếu Ngày 30/ 9/2018

Season 1

30 Episodes

Related Shows To

Bạch dạ truy hung Phần 2

Reviews for

Bạch dạ truy hung Phần 2