Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân Phần 2

Tên Trung: 拜见宫主大人Ⅱ

Nội Dung Chính: Tiếp tục nội dung phần 1 tần trảm và vũ thần phiêu lưu trong thế giới game thiên long bát bộ.

Diễn Viên Chính: Quan Trí Bân, Tôn Tuyết Ninh. Lý Nặc

Fist Air Date:
Năm 2019

Season 0

Related Shows To

Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân Phần 2

Reviews for

Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân Phần 2