Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân Phần 2

Tên Trung: 拜见宫主大人Ⅱ

Số tập 24.

Tên anh :Your Highness 2

Nội Dung Chính: Tiếp tục nội dung phần 1 tần trảm và vũ thần phiêu lưu trong thế giới game thiên long bát bộ.

Diễn Viên Chính: Quan Trí Bân, Tôn Tuyết Ninh.

Lý Nặc vai thánh nữ vai thanh tuyết

Lưu Kỳ vai Đinh Đinh

Ngô Hách Luân vai Tiếu Thiên CHân

Dịch Bách Thần vai Cảnh thiên

Dương Tự Thần vai Minh Nguyệt

 

 

Fist Air Date:
Chiếu 14/3/2019

Season 0

Related Shows To

Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân Phần 2

Reviews for

Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân Phần 2