Boss nại hà muốn cưới tôi Phần 2

Tên trung : 奈何BOSS要娶我 2, Well Intended Love , How Boss Wants to Marry Me

Nội dung CHính : Xia Lin và người chồng hống hách của cô - Ling Yi Zhou đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân với đứa con trai nhỏ của họ, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn học cũ của Yi Zhou xuất hiện và cố gắng đánh cắp trái tim của Xia Lin.

Diễn Viên CHính: Từ Khai Sính, Vương SOng 

Lưu Cổ Tỷ vai Cổ Phi

Dịch Bách Thần vai Sở Viêm

Huỳnh Thiên Thạc vai Văn Lập

 

 

 

 

 

Fist Air Date:
2020
Genres:
Lãng mạn

Season 0

Related Shows To

Boss nại hà muốn cưới tôi Phần 2

Reviews for

Boss nại hà muốn cưới tôi Phần 2