Câu Chuyện Cảm Động Nhất

Tên Trung : 最动听的事

Tên anh : I Hear You

Số Tập : 24

Diễn Viên Chính:

Vương Dĩ Luân vai Diệp Trữ Vi

Triệu Lộ Tư Vai Bối Nhĩ Đóa

Đới Trác Ngưng vai Đường Lật

Viên Hạo vai Úc Thăng

Thượng Lý Dung Tuệ vai Mặc Đan Đan 

 

 

Season 0

Reviews for

Câu Chuyện Cảm Động Nhất