Cửu CHâu Thiên Không Thành phần 2

Tên trung : 九州天空城

Tên anh: Novoland: The Castle in the Sky 2

số tập: 40

Nội dung chính: Tiếp Theo câu chuyện của phần 1.

Câu chuyện xoay quanh nhân tộc và vũ tộc.  Phong Như triệt  có số phận đan xen với  Tuyết cảnh thiên bí thuật sư vĩ đại nhất của Lan Châu.

Diễn VIên Chính: Từ chinh khê , Vương Ngọc Văn

 

 

Fist Air Date:
năm 2019
Genres:
Huyền Huyễn

Season 0

Related Shows To

Cửu CHâu Thiên Không Thành phần 2

Reviews for

Cửu CHâu Thiên Không Thành phần 2