Dạ Thiên Tử phần 2

Tên trung: 夜天子 2

Tên anh: The Dark Lord Season 2

Tiếp nối câu chuyện của phần 1

Diễn Viên Chính: Từ hải kiều, tống tổ nhi

 

 

 

 

Fist Air Date:
Năm 2019

Season 0

Related Shows To

Dạ Thiên Tử phần 2

Reviews for

Dạ Thiên Tử phần 2