Đại Tống Thiếu Niên Chí

Tên trung: 大宋少年志, Young Blood

Số tập : 42

Diễn Viên Chính; Chu Vũ Đồng vai Triệu GIản 

Trương tân thành vai Nguyên Trọng Tân

Trịnh Viễn vai Tiết Ánh

Vương Hựu Thạc vai Vương Khoan

Hòa Hạo Thần vai Nha Nội

Tô Hiểu Đồng vai Bùi Cảnh

Khuất Túc vai Ninh lãnh ca

 

 

Fist Air Date:
Năm 2019

Season 0

Reviews for

Đại Tống Thiếu Niên Chí