Đây là Cuộc Sống

Tên trung : 这就是生活, Invisible Life

Số tập : 40

Nội dung chính:

Để tránh mẹ can thiệp vào cuộc sống tình yêu của mình, Ye Xiao Bai tham gia một dự án kinh doanh mà ông chủ nghiêm khắc Guan Yi He đang điều hành. Hai người yêu nhau và có một mối quan hệ bí mật vì nơi làm việc của họ không cho phép sự lãng mạn giữa các đồng nghiệp. Họ kết hôn và lập gia đình trong bí mật, và Xiao Bai nghĩ rằng cuộc sống đang diễn ra tốt đẹp, nhưng áp lực giữ mối quan hệ của họ là một bí mật gây căng thẳng cho gia đình họ. Các vấn đề khác phát sinh cả về cá nhân và chuyên nghiệp, mở ra những vấn đề mà Xiao Bai gặp phải ở nơi làm việc và cuộc đấu tranh để cân bằng giữa công việc và gia đình

Diễn Viên chính : Lưu khải uy, Trần Đô linh

 

Fist Air Date:
2019
Genres:
Lãng mạn

Season 0

Related Shows To

Đây là Cuộc Sống

Reviews for

Đây là Cuộc Sống