Điền Tứ Xuyên

Tên Trung: 填四川

Số tập: 30

Nội Dung Chính; Phim kể về sự kiện lịch sử Hồ Quảng điền Tứ Xuyên chỉ sự kiện 2 đợt di cư đại quy mô của người Hồ Nam và Hồ Bắc (tức Hồ Quảng) đến tỉnh Tứ Xuyên ở Trung Quốc.  Đợt đầu là vào thời kỳ đầu đời nhà Minh cuối đời nhà Nguyên và đợt hai là từ đầu đời nhà Thanh cuối đời nhà Minh. Phim kể về câu chuyện của nhân vật nữ chính và tình yêu  của bốn người đàn ông dành cho cô.

Diễn Viên CHính: Tần Lam , Huỳnh Hải Băng, Trương Nhã Mai

 

Fist Air Date:
Năm 2019
Genres:
Lịch Sử

Season 0

Related Shows To

Điền Tứ Xuyên

Reviews for

Điền Tứ Xuyên