Độc Cô Hoàng Hậu

Tên Tiếng Trung : 独孤皇后

Tên Tiếng Anh : Queen Dugu

Số Tập: 50

Nội dung phim Độc Cô Hoàng Hậu 2018 xoay quanh thiếu nữ Độc Cô Già La. Bà là hoàng hậu duy nhất của Tùy Văn Đế Dương Kiến và là người có công trong việc lập ra nhà Tùy.

Diễn VIên Chính : Trần Hiểu , Trần Kiều Ân

Thích Tích vai Vũ Văn Ung

Hải Lục vai A Sử Na

Anh Tử vai Úy Trì Dung

Tống Dịch TInh vai Dương Lệ Hoa

 

Fist Air Date:
Năm 2018
Genres:
Lịch Sử

Season 0

Related Shows To

Độc Cô Hoàng Hậu

Reviews for

Độc Cô Hoàng Hậu