Hà thần phần 2

Tên trung: 河神2

Tên anh: Tientsin Mystic 2

Số tập: 24

Tiếp nối câu chuyện của phần 1 với Tám anh hùng vĩ đại của Trung Hoa Dân Quốc.

Diễn VIên CHính;

Vương Tử Tuyền vai Cố ảnh

Kim thế Giai 

Trương minh ân

 

 

Fist Air Date:
năm 2019
Genres:
Hành Động

Season 0

Related Shows To

Hà thần phần 2

Reviews for

Hà thần phần 2