Ma Thổi Đèn: Chi Nộ Tinh Tương Tây

Tên trung : 鬼吹灯之怒晴湘西

Tên anh : Candle in the Tomb: The Wrath of Time

Số tập : 21

Diễn Viên Chính :

Phan Việt minh vai Trần ngọc Lâu

Cao Vỹ Quang vai Cô tiêu

Tân Chỉ Lôi vai Hồng Cô Nương

Trần Cẩn vai Mẹ Cô tiêu

Tào vệ vũ vai La lão Oai

A Lệ á vai Hoa Linh

 

 

 

Season 0

Reviews for

Ma Thổi Đèn: Chi Nộ Tinh Tương Tây