Ngoại Bát Hàng

Tên trung: 外八行, The Eight

Số tập; 36

Nội dung chính:  Kể về huyền thoại võ thuật của Trung Hoa Dân Quốc. Một sinh viên đại học bình thường vô tình bị vướng vào cuộc chiến mở và xung đột che giấu của một thế giới phức tạp. 

The Eight xoay quanh các chuyên gia võ thuật của giang hồ  trước sự thay đổi của xã nội . Khi sự tham gia của anh ngày càng sâu sắc, Hua Min Chu tiến một bước gần hơn đến danh tính thực sự của anh và trở thành anh hùng của nhân dân. 

Diễn VIên CHính: Âu Hào, Đàm tùng vận

 

 

Fist Air Date:
năm 2019

Season 0

Related Shows To

Ngoại Bát Hàng

Reviews for

Ngoại Bát Hàng