Sở Kiều Truyện Phần 2

Tên Trung: 特工皇妃楚乔传 2

Tên anh: Princess Agents season 2

Nội dung chính: tiếp nối câu chuyện của phần 1.  Theo tin tức mới nhất trên Internet, "Sở Kiều truyện 2" đã được xác định bắt đầu bấm máy, dàn diễn viên không thay đổi, 

Diễn Viên Chính; Triệu lệ dĩnh , lâm canh tân

 

 

 

Fist Air Date:
Năm 2019

Season 0

Related Shows To

Sở Kiều Truyện Phần 2

Reviews for

Sở Kiều Truyện Phần 2